ERDI – pierwsza pomoc

ERDI – Emergency Diving International jest organizacją wywodzącą się z TDI – Technical Diving Internatiolal. Jej działanie ma znamiona PSD czyli Public Safety Diving. Jest to organizacja specjalizująca się w szkoleniach z ratownictwa wodnego dla policji, straży pożarnej, ale również i cywilów. 

 

 CPR1st

  • resuscytacja krążeniowo oddechowa
  • pierwsza pomoc przedmedyczna
  • cena – 250zł +150zł certyfikat

CPROX

  • resuscytacja krążeniowo oddechowa
  • zastosowanie ratunkowego zestawu tlenowego
  • cena – 250zł +150zł certyfikat

CPR1st AED

  • resuscytacja krążeniowo oddechowa
  • zastosowanie automatycznego defirylatora
  • cena – 450zł +150zł certyfikat